News Archive

A Special Carol Service in Barmouth

Published and found at

Bydd Gwasanaeth Carolau Tref Abermaw yn cael ei gynnal yn Eglwys Sant Ioan, Abermaw, ar 23 Rhagfyr am 4yp.

Mae aelodau o nifer o gorau lleol yn ffurfio côr ar gyfer y gwasanaeth hwn felly beth am ddod i ymuno …

Read the full article