Previous image
Next image
Beira Railway 4-4-0

Beira Railway 4-4-0

Beira Railway 4-4-0 at Bulawayo museum in February 1978

CopyrightJames Waite
Taken 1969-12-31

Add comment